Institutionen för hälsovetenskaper

Student

Här finner du som är student material du behöver för att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du kan skriva ut eller spara ner materialet på din dator. Du kan också behöva hämta kursinformation från lärplattformen Bb Learn.

Ansöka om förtur till placeringsort