Institutionen för hälsovetenskaper

Student

Här finner du som är student material du behöver för att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du kan skriva ut eller spara ner materialet på din dator. Du behöver även hämta dokument från "Kursinformation".

Ansöka om förtur till placeringsort