Högskolepedagogiskt centrum

Ge feedback på Learning Lab

Learning Lab är en pedagogisk testmiljö där rum, inredning och teknik ska prövas i olika pedagogiska situationer. Efter en aktivitet i Learning Lab så använder du/ni formuläret nedan för att utvärdera miljön och lämna in synpunkter på vad som fungerar bra och vad som kan fungera bättre.

Synpunkter Learning Lab

Använde ni hybridutrustningen?

Stort tack för din medverkan!

Har du frågor eller vill lämna synpunkter via e-post istället - kontakta Anna-Eva Olsson, koordinator för lärmiljöer.