Här är Örebro universitets nya professorer och hedersdoktorer

Ett collage av bilder.

Örebro universitets åtta nya professorer och tre hedersdoktorer som installeras vid Akademisk högtid.

Åtta nya professorer installeras och 21 doktorer och tre nya hedersdoktorer promoveras på lördag vid Örebro universitets årliga akademiska högtid. Två pedagogiska priser och tre priser för framstående forskningskommunikation delas ut under kvällen.

Miljö, mat, välfärd, risker, våld och skola. De åtta nya professorerna vid Örebro universitet som installeras vid den akademiska högtiden omfattar vida forskningsfält. Hållbarhet är en ledstjärna.

De färska professorerna – och exempel på deras forskning:

Linda Soneryd, sociologi, som forskar om hur pensioner påverkar användningen av fossila bränslen.

Jonatan Leer, måltidskunskap, som undersöker varför män är så långsamma med att bejaka den gröna omställningen.

Susanna Heldt Cassel, kulturgeografi, som granskar hur turismen på landsbygden ändrat kvinnors status.

Alexandru Panican, socialt arbete, har visat hur välfärden kan motverkar sina syften och leda till ökad arbetslöshet bland unga.

Annika Andersson, informatik, forskar om ansvar i offentlig sektor nu när AI fattar allt fler beslut som berör enskilda.

Susanne Strand, kriminologi, samarbetar i sin forskning med bland andra polisen för att motverka våld i nära relationer.

Mats Eriksson, medie- och kommunikationsvetenskap, forskar om hur myndigheter kommunicerar i kris och riskerna för cyberattacker.

Andreas Bergh, pedagogik, undersöker lokala initiativ för att motverka segregation i skolan och hur lokala förhållande påverkar resultatet.

Nya hedersdoktorer bjuder på öppna föreläsningar

Tre nya hedersdoktorer promoveras vid Akademisk högtid. Det är forskare från andra lärosäten, som nu knyts till forskningsgemenskapen vid Örebro universitet.

Mieke Verloo, professor i jämförande politik och ojämlikhetsfrågor vid Radboud-universitetet, Nederländerna. Hennes forskning handlar om kön och politik. Torsdag den 15 februari medverkar Mieke Verloo i ett panelsamtal öppet för alla om hotet mot jämställdhet och feminism i Europa. Läs om det här.

Lars von Knorring, professor emeritus vid Uppsala universitet, som under decennier varit en central och ledande gestalt inom psykiatrisk forskning i Sverige.

Manuela Veloso, professor emerita vid Carnegie Mellon-universitetet, Pittsburgh, USA, forskare i artificiell intelligens och robotik. Fredag den 16 februari håller Manuela Veloso en öppen föreläsning om människans interaktion med AI. Läs mer här.

Vid Akademisk högtid promoveras även 21 nya doktorer som avlagt doktorsexamen under förra året. Doktorspromotionen symboliserar att den promoverade nu har rätt att bedriva akademisk undervisning.

Priser till forskare, lärare – och en vetenskapsjournalist

Örebro universitets och The Hamrin Foundations priser för framstående forskningskommunikation delas under kvällen ut till Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet, Mats Eriksson, professor i omvårdnadskunskap vid Örebro universitet och Lena Nordlund, vetenskapsjournalist vid Sveriges Radio. Läs om priserna och pristagarna här.

Även vinnarna av det pedagogiska priset 2023, Jenny Bonnevier och Tommy Borglund, tilldelas sina priser under Akademisk högtid.

Akademisk högtid 2024 arrangeras lördag den 17 februari i Novahuset på Örebro universitet.