Hemtentamen i Blackboard

En hemtentamen i Blackboard kan vara antingen en Uppgift, i vilken du förväntas lämna in ett eller flera dokument eller ett Test, där du svarar på frågorna direkt i systemet. Dessa frågor kan vara flervalsfrågor eller frågor där du förväntas skriva in text. I de instruktioner du får i kursen på Blackboard framgår vilken typ av hemtentamen det är.

Om du ska göra en omtentamen/ uppsamlingstentamen och inte har varit aktiv i Blackboard under en längre tid, testa gärna att logga in i systemet några dagar innan tentamenstillfället för att kontrollera att inloggningen fungerar och att du har åtkomst till kursen där tentamen kommer publiceras. Om du har problem med inloggningen kontakta This is an email address. Om du saknar åtkomst till kurs, kontakta utbildningsadministrationen på din institution.

Om du behöver tekniskt stöd, mejla This is an email address. Supporten är tillgänglig, på vardagar, under pågående tentamen samt 45 minuter efter avslutad tentamen. 
OBSERVERA! Supportärenden som inkommer efter kl 17:15 på vardagar eller på helger, anteras nästa vardag.