Uppgifter & hemtentamen

En hemtentamen i Bb Learn kan vara antingen en Uppgift, i vilken du förväntas lämna in ett eller flera dokument eller ett Test, där du svarar på frågorna direkt i systemet. Dessa frågor kan vara flervalsfrågor eller frågor där du förväntas skriva in text. I de instruktioner du får av läraren framgår vilken typ av hemtentamen det är.

Om du ska göra en omtentamen/ uppsamlingstentamen och inte har varit aktiv i systemet under en längre tid, testa gärna att logga in i systemet några dagar innan tentamenstillfället för att kontrollera att inloggningen fungerar och att du har åtkomst till kursen där tentamen kommer publiceras. Om du har problem med inloggningen kontakta This is an email address. Om du saknar åtkomst till kurs, kontakta utbildningsadministrationen på din institution.

Om du behöver tekniskt stöd, mejla This is an email address. Supporten är bemannad måndag - torsdag 8:00-16:30 samt fredag 08:00-16:15.

OBSERVERA! Supportärenden som inkommer när supporten är obemannad hanteras nästa vardag.