Uppgifter & hemtentamen

En hemtentamen i Bb Learn kan vara antingen en Uppgift, i vilken du förväntas lämna in ett eller flera dokument eller ett Test, där du svarar på frågorna direkt i systemet. Dessa frågor kan vara flervalsfrågor eller frågor där du förväntas skriva in text. I de instruktioner du får av läraren framgår vilken typ av hemtentamen det är.

Om du ska göra en omtentamen/ uppsamlingstentamen och inte har varit aktiv i systemet under en längre tid, testa gärna att logga in i systemet några dagar innan tentamenstillfället för att kontrollera att inloggningen fungerar och att du har åtkomst till kursen där tentamen kommer publiceras. Om du har problem med inloggningen kontakta itsupport@oru.se. Om du saknar åtkomst till kurs, kontakta utbildningsadministrationen på din institution.

Om du behöver tekniskt stöd, mejla itsupport@oru.se. Supporten är bemannad måndag - torsdag 8:00-16:30 samt fredag 08:00-16:15.

OBSERVERA! Supportärenden som inkommer när supporten är obemannad hanteras nästa vardag.