Lärarutbildning vid Örebro universitet

Universitetets forskare söker kontakt med förskole- och skolverksamheter

Här kan du som är forskare och vill ha kontakt med förskole- och skolverksamheter för medverkan i forskningsprojekt anmäla ditt intresse. Du kommer att få återkoppling till den e-post du anger i anmälan.

Intresseanmälan

Samtycke

Med anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som anmälan administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.