Lärarutbildning vid Örebro universitet

Skolmyndigheter

Karta över Örebro län

RUC stödjer Skolverket och andra skolmyndigheter i flera regionala och nationella satsningar.

RUC har en samverkande roll riktad mot skolmyndigheter och handhar förfrågningar samt bevakar skolmyndighetsuppdrag.

Kontakta Anneli Jöesaar tel. 019-303230 om du vill veta mer.

Handleda vidare

Under 2017-2019 genomförde RUC, på uppdrag av Skolverket, träffar för regionens handledare som verkat inom ramen för antingen Matematiklyftet eller NT-satsningen samt till förstelärare och lektorer i matematik eller naturvetenskap och teknik.

Kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043, om du vill veta mer.