Lärarutbildning vid Örebro universitet

Skolmyndigheter

Karta över Örebro län

RUC stödjer Skolverket och andra skolmyndigheter i flera regionala och nationella satsningar.

RUC har en samverkande roll riktad mot skolmyndigheter och handhar förfrågningar samt bevakar skolmyndighetsuppdrag.

Kontakta Anneli Jöesaar tel. 019-303230 om du vill veta mer.