Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kontakt

Du når alla oss som arbetar inom RUC genom This is an email address

Verksamhetsutvecklare

Urban Haglind

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Urban Haglind

E-post:

Telefon: 019 303043

Rum: F2261

Urban Haglind

Verksamhetsutvecklare

Anneli Jöesaar

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Anneli Jöesaar

E-post:

Telefon: 019 303230

Rum: -

Anneli Jöesaar

Evenemangssamordnare Didaktiska nätverk

Camilla Segerlind

Tjänstetitel: Evenemangssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Camilla Segerlind

E-post:

Telefon: 019 301055

Rum: E2107

Camilla Segerlind

Projektadministratör

Jenny Rosén

Tjänstetitel: Administratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Jenny Rosén

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: F2272

Jenny Rosén

Vetenskaplig ledare

Anders Björkvall

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Anders Björkvall

E-post:

Telefon: 019 303924

Rum: F2154

Anders Björkvall

Styrgrupp

Styrgruppen tar strategiska inriktningsbeslut för RUC och verkar även som referensgrupp för aktivitetsförfrågningar för att säkerställa att de ligger i linje med RUCs verksamhetsidé och verksamhetsinriktning. Styrgruppen prioriterar utifrån befintliga resurser.

 • Katarina Arkehag, Örebro kommun
 • Anders Björkvall, Örebro universitet
 • Mikael Carstensen, Örebro kommun
 • Ulrika Göransson, Örebro universitet
 • Urban Haglind, Örebro universitet
 • Frida Harvey, Örebro universitet
 • Anneli Jöesaar, Örebro universitet
 • Marie Kilk, Sydnärkes utbildningsförbund
 • Anita T. Ladinek, Region Örebro län
 • Tina Lanefjord, Hällefors kommun (ordf.)
 • Ann Öhman Sandberg (adj.)

Nationella RUC-nätverket

RUC vid Örebro universitet ingår i det Nationella RUC-nätverket.


Avhandling om RUC som samarbetspart

Lena Öijen: Samverkan lärosäte - skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart