Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kontakt

Du når alla oss som arbetar inom RUC genom This is an email address

Verksamhetsutvecklare

Urban Haglind

Befattning: Verksamhetsutvecklare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Urban Haglind

E-post:

Telefon: 019 303043

Rum: F2261

Urban Haglind

Verksamhetsutvecklare (tjänstledig VT24 - VT25)

Anneli Jöesaar

Befattning: Verksamhetsutvecklare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Anneli Jöesaar

E-post:

Telefon: 019 303230

Rum: -

Anneli Jöesaar

Projektadministratör

Jenny Rosén

Befattning: Administratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Jenny Rosén

E-post:

Telefon: 019 303138

Rum: F2272

Jenny Rosén

Arbetsutskott RUC 

Till Lärarutbildningens regionala samverkansråd knyts arbetsutskott för olika verksamheter med självständiga uppdrag som direkt berör samverkan med regionens skolhuvudmän. Arbetsutskott RUC (AU RUC) bereder och initierar frågor till Lärarutbildningens regionala samverkansråd. AU RUC tar strategiska inriktningsbeslut för RUC och verkar även som referensgrupp för aktivitetsförfrågningar för att säkerställa att de ligger i linje med RUC:s verksamhetsidé och verksamhetsinriktning. AU RUC prioriterar utifrån befintliga resurser.

  • Katarina Arkehag, Örebro kommun
  • Eva Gustavsson, Askersunds kommun
  • Urban Haglind, Örebro universitet
  • Anneli Jöesaar, Örebro universitet
  • Thomas Karlsson, Sydnärkes utbildningsförbund
  • Tina Lanefjord, Hällefors kommun (ordf.)
  • Carina Mokvist Koutakis, Region Örebro län
  • Karin Rudsberg, Örebro universitet
  • Ann Öhman Sandberg, Örebro universitet