Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kontakt

Du når alla oss som arbetar inom RUC genom This is an email address

Verksamhetsutvecklare

Urban Haglind

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Urban Haglind

E-post:

Telefon: 019 303043

Rum: F2261

Urban Haglind

Verksamhetsutvecklare

Anneli Jöesaar

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Anneli Jöesaar

E-post:

Telefon: 019 303230

Rum: -

Anneli Jöesaar

Evenemangssamordnare Didaktiska nätverk

Camilla Segerlind

Tjänstetitel: Evenemangssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Camilla Segerlind

E-post:

Telefon: 019 301055

Rum: E2107

Camilla Segerlind

Projektadministratör

Jenny Rosén

Tjänstetitel: Administratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Jenny Rosén

E-post:

Telefon: 019 303138

Rum: F2272

Jenny Rosén

Vetenskaplig ledare

Anders Björkvall

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Anders Björkvall

E-post:

Telefon: 019 303924

Rum: F2154

Anders Björkvall

Arbetsutskott RUC 

Till Lärarutbildningens regionala samverkansråd knyts arbetsutskott för olika verksamheter med självständiga uppdrag som direkt berör samverkan med regionens skolhuvudmän. Arbetsutskott RUC (AU RUC) bereder och initierar frågor till Lärarutbildningens regionala samverkansråd. AU RUC tar strategiska inriktningsbeslut för RUC och verkar även som referensgrupp för aktivitetsförfrågningar för att säkerställa att de ligger i linje med RUC:s verksamhetsidé och verksamhetsinriktning. AU RUC prioriterar utifrån befintliga resurser.

 • Katarina Arkehag, Örebro kommun
 • Anders Björkvall, Örebro universitet
 • Eva Gustavsson, Askersunds kommun
 • Urban Haglind, Örebro universitet
 • Eva Hagstöm, Örebro universitet
 • Frida Harvey, Örebro universitet
 • Anneli Jöesaar, Örebro universitet
 • Marie Kilk, Sydnärkes utbildningsförbund
 • Anita Thorsberg, Region Örebro län
 • Tina Lanefjord, Hällefors kommun (ordf.)
 • Ann Öhman Sandberg, Örebro universitet 

Nationella RUC-nätverket

RUC vid Örebro universitet ingår i det Nationella RUC-nätverket.


Prisas för forskningsbaserad samverkan

Urban Haglind, verksamhetsutvecklare för RUC, får Örebro universitets och Region Örebro läns stipendium för utveckling av samarbete


Avhandling om RUC som samarbetspart

Lena Öijen: Samverkan lärosäte - skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart