Lärarutbildning vid Örebro universitet

Samverkan med forskare

Pusselbitar

RUC matchar samman förskolor och skolor med forskare för dialog och initial projektsamordning.

Skolchefer, skolledare eller lärare kan anmäla sitt intresse för forskningssamarbete. RUC matchar denna förfrågan mot lämpliga forskare och samordnar inledande samtal kring tänkbart forskningssamarbete.
På samma sätt kan forskare anmäla intresse för forskningssamarbete. RUC matchar förfrågan mot lämpliga förskolor och skolor och samordnar inledande samtal kring tänkbart forskningssamarbete.

Kontakta Urban Haglind tel. 019-303043 om du vill veta mer.

Att tolka och praktisera jämställdhet i förskola och skola

Under läsåret 2018/2019 genomfördes ett FoU-projekt i Askersunds kommun med målet att utveckla kommunens jämställdhetsarbete i förskola och skola. Läs mer

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Från FoU, till modell, till stöd för skolutveckling

Under läsåret 2018/2019 genomfördes ett FoU-projekt i Karlskoga kommun. Syftet var dels att studera hur ett specifikt utvecklingsarbete på enhetsnivå tas omhand i förvaltningens stöd- och styrkedja, dels att utveckla vetenskapligt stöd i förvaltningsledningens gemensamma diskussioner om samverkan, utveckling och forskning. Läs mer. 

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Forskningscirkel - Matematikdidaktik

Under läsåret 2018/2019 genomfördes en forskningscirkel i matematikdidaktik med inriktning mot elevaktiva arbetssätt. Läs mer

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Forskningscirkel - Flerspråkighet och lärande

Under 2018 genomfördes en forskningscirkel som utifrån olika perspektiv problematiserar flerspråkighet och lärande. Läs mer.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Aktionsforskning

Engelskämnet har genomfört flera aktionsforskningsprojekt. Läs mer.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.