Lärarutbildning vid Örebro universitet

Forskningsprojekt

Pusselbitar

RUC matchar samman verksamhet och forskare för dialog och initial projektsamordning.

Skolchefer, skolledare eller lärare kan anmäla sitt intresse för forskningssamarbete. RUC matchar din förfrågan mot tänkbara forskningsmiljöer och samordnar verksamhet och aktuella forskare till inledande samtal kring tänkbart forskningssamarbete.
På samma sätt kan forskare anmäla intresse för forskningssamarbete. RUC matchar förfrågan mot tänkbara förskolor och skolor och samordnar inledande samtal kring tänkbart forskningssamarbete.

Vill du veta mer, kontakta Urban Haglind tel. 019-303043


Aktuella forskningsprojekt

Forskningscirklar
Forskningscirkeln utgår från en liknande tanke som studiecirkeln. Det betyder att en grupp deltagare tillsammans diskuterar och söker svar på frågor inom ett visst kunskapsområde. I en forskningscirkel utgör deltagarnas egna intressen utgångspunkten för skapande av ny kunskap. En forskningscirkel kan bestå av flera mindre grupper som söker svar på sina egna frågor samtidigt som de också kan dra nytta av helgruppen och cirkelledaren som är en utbildad forskare.

Under 2018 ges en forskningscirkel som behandlar Flerspråkighet och lärande. Under läsåret 2018/2019 ges en forskningscirkel i Matematikdidaktik. Forskningscirklarna finansieras genom medel från Region Örebro Län.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.


Aktionsforskning
Engelskämnet arbetar aktivt med aktionsforskning, Action Research. Läs gärna en artikel om ett tidigare genomfört aktionsforskningsprojekt.

Vill du veta mer kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.