Lärarutbildning vid Örebro universitet

Om RUC

RUC - Regionalt utvecklingscentrum finns vid de lärosäten som har lärarutbildningar och fungerar som arenor för samverkan mellan lärosätet och förskolor/skolor/huvudmän.


Nationella RUC-nätverket

RUC vid Örebro universitet ingår i det Nationella RUC-nätverket.


Nationell kartläggning av RUC

RUC eller motsvarande verksamhet har stor potential att fungera som en arena i lärosätenas samverkansuppgift enligt en nationell kartläggning av RUC.


Avhandling om RUC som samarbetspart

Avhandling av Lena Öijen: Samverkan lärosäte - skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart


Samverkanspris

Urban Haglind, verksamhetsutvecklare för RUC, får Örebro universitets och Region Örebro läns stipendium för utveckling av samarbete.