Lärarutbildning vid Örebro universitet

Förskolekurser i kommunen

Yngre barn som räknar 5-hopp

Öka din kompetens inom viktiga områden i förskolan. Lär tillsammans med kollegor lokalt i kommunen och använd det du lär dig direkt i din förskolevardag.

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kan kontakta Örebro universitet för att undersöka möjligheten. Flera huvudmän kan gå ihop och anordna en kurs gemensamt. I samråd kommer vi överens om startdatum, studiefart och antal deltagare för kursen.

Kurser finns inom olika områden på 7,5 högskolepoäng. De består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet.

Studierna genomförs på distans och med några kursdagar lokalt i kommunen efter en överenskommelse med universitetet.

Kurser ska bidra till att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Läs mer om kurserna, tips på upplägg och finansiering på Skolverkets hemsida.

Kontakta Örebro universitet, Anneli Jöesaar tel. 019-303230 eller This is an email address om du vill veta mer.