Forskningsprojekt

VISA: Våld I nära relationer och Socialtjänstens (Anpassade) Arbete

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur socialtjänstens befintliga riskbedömningsverktyg kan utvecklas i form av en anpassad version för människor med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (IF/NPF). Under 2022 planeras gruppintervjuer med socialarbetare om hur de gör idag för att
- upptäcka våld i nära relationer bland klienter med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (IF/NPF),
- upptäcka IF/NPF bland klienter som utsatts för våld i nära relationer,
- bedöma risk för våld i nära relationer bland klienter med IF/NPF,
- hantera risk för (ytterligare) våld i nära relationer bland dessa klienter,
- kunna kommunicera om detta med personer med IF/NPF och möta deras behov när det gäller våld, samt
- om det finns behov av ytterligare anpassningar för att bättre kunna skydda och stödja personer med IF/NPF.

I projektets fas två anpassas ett befintligt riskbedömningsverktyg för denna grupp, som i fas 3 testas i socialarbetares yrkesverksamhet.

Studien söker deltagare. Här kan du läsa mer och skicka in en intresseanmälan.

Finansiärer

  • Brottsoffermyndigheten