This page in English

Forskningsprojekt

Effekten av probiotisk produkt på maghälsan hos äldre (ELROY)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ida Schoultz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Probiotiska bakterier är bakterier som har visat sig ha en välgörande effekt. Den probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri har identifierats som en lovande behandling för många tillstånd som till exempel diarrésjukdomar och kronisk förstoppning. ELROY-projektets främsta mål är att undersöka om Lactobacillus reuteri kan stärka magen och motverka problem hos äldre.

Att åldras är ofta förknippat med en gradvis förändring av livsstil, där både kosthållning och graden och intensiteten av motion ändras. Både kost och motion är viktiga faktorer för att vi ska vara friska, men också för en god maghälsa och ett aktivt immunförsvar. Dieten är inte bara viktig för att få näring utan också en förutsättning för en blomstrande tarmflora och de senaste årens forskning har visat att en väl sammansatt tarmflora i sin tur är en av de viktigaste komponenterna för en god hälsa.

Bakterier i tarmen påverkar utvecklingen av ett starkt immunförsvar, förstärker tarmens försvarsbarriär, skyddar mot patogener och motverkar cancerframkallande ämnen. Tarmflorans sammansättning etableras under våra första två levnadsår och är sedan relativt stabil genom vuxen ålder. Men när vi blir äldre förändras tarmfloran och mångfalden av hälsofrämjande bakterier minskar.

Förändringen i tarmfloran hos äldre tros vara en bakomliggande faktor till att de i högre grad drabbas av magproblem. Såväl kortvarig som kronisk diarré är vanlig bland äldre människor och ungefär 90% av dödsfall orsakade av akuta diarrésjukdomar drabbar den äldre delen av befolkningen. Dessutom är förstoppning ett av de vanligaste magproblemen bland äldre och drabbar 74% av människor i seniorboenden jämfört med 50% bland resten av befolkningen.

Problem med tarmen är också förknippat med psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Förstoppning är till exempel ett vanligt symptom bland människor som lider av demens. Eftersom mag- och tarmproblem generellt ökar när människor blir äldre, är det viktigt att vetenskapligt undersöka hur och när förändringar i tarmfloran uppkommer och vilka behandlingar som kan motverka problem. ELROY-projektet ska undersöka hur och via vilka mekanismer Lactobacillus reuteri påverkar tarmens försvar.

Projektet utförs i samarbete med BioGaia AB.

Finansiärer

  • Biogaia AB
  • KK-Stiftelsen

Samarbetspartners