This page in English

Forskningsprojekt

CloROP - klonidin som smärtlindring vid ögonundersökning av för tidigt födda barn

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Emma Olsson

Forskningsämne

För tidigt födda barn genomgår ett antal ögonundersökningar som är stressande och smärtsamma. Det finns ingen effektiv metod för smärtlindring vid undersökningen.

Projektet CloROP syftar till att undersöka om en dos Klonidin som ges i ventrikelsond före undersökningen kan minska smärtan. Studien genomförs vid neonatalavdelningarna i Uppsala och Örebro och smärtan skattas med observationsskala och mätning av hudkonduktans.

Finansiärer

  • Lilla barnets fond
  • Region Örebro läns Forskningskommitté

Samarbetspartners