This page in English

Forskargrupp

Metabolomics and exposome research

Om gruppen

Hand som håller molekylstruktur.Miljö och hälsa är en forskargrupp inom forskningsmiljön Människa-Teknik-Miljö (MTM) vid Örebro universitet. MTM samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om vår verksamhet finns därför enbart på engelska.