This page in English

Forsknings- och innovationsveckan stärker samarbetet mellan Örebro universitet och Japan

Rektor Johan Schnürer och vicerektor för internationalisering Åke Strid har tillsammans med forskare från sex institutioner och administrativ personal deltagit i forsknings- och innovationsveckan i Fukuoka, Japan.

Rektor Johan Schnürer och vicerektor för internationalisering Åke Strid har tillsammans med projektledare Pia Bro-Nygårdhs och forskare från sex institutioner deltagit i forsknings- och innovationsveckan i Fukuoka, Japan.

Innovation, AI, hållbarhet och åldrande. Det var några av de ämnen som diskuterades när Örebro universitet, tillsammans med 19 andra svenska och japanska universitet, deltog i forsknings- och innovationsveckan i Japan.
– Det är en viktig mötesplats för forskare, universitetsledningar, forskningsfinansiärer och departement från båda länderna, säger rektor Johan Schnürer.

Forsknings- och innovationsveckan i Fukuoka, Japan, samlade fler än 300 deltagare från universitet i Sverige och Japan. Förutom forskare var också representanter från universitetsledningar, departement, företag, stiftelser och forskningsfinansiärer på plats för att samverka och diskutera gemensamma projektidéer. Veckan för forskning och innovation är en del av MIRAI 2.0 – ett samarbetsprojekt mellan 20 svenska och japanska universitet.

– Det är glädjande att vi har kunnat träffas på plats i Japan under veckan, något som har stor betydelse för att fortsätta utveckla samarbeten mellan Sverige och Japan inom både forskning och innovation, och framöver även utbildning, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Kyushu University i Japan.

Kyushu University är ett av nio japanska lärosäten som ingår i MIRAI 2.0. Universitetet har omkring 18 500 studenter och ligger i staden Fukuoka.


Möjlighet till fördjupat samarbete

Det vetenskapliga programmet bestod av parallella vetenskapliga sessioner och workshoppar inom dessa ämnesområden: artificiell intelligens, åldrande, innovation och entreprenörskap, hållbarhet, samt materialvetenskap.

Redan idag är forskare från Örebro universitet involverade i flera projekt med japanska forskare inom ramen för MIRAI 2.0. Det handlar bland annat om hållbart åldrande för hbtqi-personer och AI inom hälso- och sjukvården.

Sophie-Marie Ertelt, doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan, var en av deltagarna från Örebro universitet. Tillsammans med Johan Kask, lektor i företagsekonomi, och kollegorna från Sophia University i Japan och Linköpings universitet, ansvarade hon för en workshop om att tänka nytt kring avfallshantering för en hållbar framtid.

– Forsknings- och innovationsveckan har gett oss möjlighet att få träffa kollegorna från Japan och Sverige på plats och diskutera vår forskning och på så sätt fördjupa samarbetet, säger Sophie-Marie Ertelt.

Sveriges ambassad och Hitachi  

Vistelsen i Japan inleddes med ett besök på Sveriges ambassad i Tokyo. Där fick också deltagarna chansen att göra studiebesök på flera av stadens universitet och företaget Hitachi.

Sveriges ambassadör i Japan Pereric Högberg tillsammans med rektor Johan Schnürer.

Sveriges ambassadör i Japan Pereric Högberg tillsammans med rektor Johan Schnürer.

– Vi har fått ett varmt mottagande, inte minst av Sveriges ambassadör Pereric Högberg, som bjöd in både svenska och japanska representanter till mottagning på ambassaden i Tokyo, med uppföljande diskussioner för ledningarna under lunchen, säger Johan Schnürer.

– Att vi även har kunnat kombinera forskningsveckan med besök på både japanska universitet och företagsbesök på Hitachi har varit fantastiskt givande och intressant, säger Johan Kask.

Johan Kask och Sophie-Marie Ertelt på studiebesök på Hitachi.

Johan Kask och Sophie-Marie Ertelt på studiebesök på Hitachi.


Forsknings- och innovationsvecka i Umeå 2023

Projektet MIRAI 2.0 pågår fram till december 2023, men intresset för fortsatt samarbete mellan länderna är stort. Nästa år är Umeå värd för forsknings- och innovationsveckan inom ramen för MIRAI 2.0.

– Vi ser fram emot att fortsätta dialogen i Umeå på 2023 års forsknings- och innovationsvecka. I dessa tider är det extra viktigt att demokratiskt stabila och framstående forskningsnationer fördjupar sina samarbeten, säger Johan Schnürer.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Pia Bro-Nygårdhs

Om MIRAI 2.0

MIRAI 2.0 är att samarbete mellan 20 universitet i Sverige och Japan med målet att främja långsiktiga forskningssamarbeten mellan länderna. Projektets fokus ligger på ämnesområden hållbarhet, åldrande, materialvetenskap, AI samt innovation och entreprenörskap.
Det svenska lärosätenas deltagande koordineras av Göteborgs universitet.

Mer information om MIRAI 2.0

Aktuell utlysning inom MIRAI 2.0 – frömedel för gemensamma projekt och gemensamma kortare kurser för doktorander och postdoktorander med sista ansökningsdag 1 december.