This page in English

Docentur

Docent är en akademisk titel som markerar att innehavaren har uppnått en vetenskaplig och pedagogisk kompetensnivå som klart överstiger vad som krävs för doktorsexamen.

Det är respektive fakultetsnämnd som beslutar om utnämning till docent. Kraven för en docentur skiljer sig något åt mellan fakulteterna.

Via länkarna nedan finner du respektive fakultets riktlinjer och ansökningsblankett, kontaktinformation samt mer information om berednings- och beslutsprocessen.

Docentur inom fakulteten för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap (ENT)

Docentur inom fakulteten för humaniora och socialvetenskap (HS)

Docentur inom fakulteten för medicin och hälsa (MH)