This page in English

Excellent lärare

Excellent lärare är en modell för pedagogisk meritering som vi använder för att lyfta fram och premiera de särskilda pedagogiska kompetenser som är viktiga för att skapa goda förutsättningar för hög utbildningskvalitet vid Örebro universitet. 

Du som är anställd som lärare vid Örebro universitet och har genomgått minst tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning kan ansöka om att bli utsedd till excellent lärare. Ansökan kommer att prövas enligt universitetets riktlinjer (se nedan). 

Du som utses till excellent lärare förväntas fortsätta bidra till den högskolepedagogiska utvecklingen vid lärosätet. 

Berednings- och beslutsprocess

Varje fakultetsnämnd har en lärarförslagskommitté som bereder ansökningar om att utses till excellent lärare inför beslut i fakultetsnämnden. Kommittén gör först en bedömning om en ansökan ska skickas till sakkunnig. När ett sakkunnigutlåtande har kommit in lämnar kommittén ett förslag till fakultetsnämnden om att antingen utse den sökande till excellent lärare eller att avslå ansökan. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta handläggaren för ärenden om excellent lärare (se nedan).

Medarbetare som är utsedda till excellenta lärare

Lärarförslagskommittéernas sidor på universitetets intranät Inforum (kräver inloggning)

Handläggare

Karin Gustafsson

Befattning: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Karin Gustafsson

E-post: a2FyaW4uZ3VzdGFmc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303055

Rum: E3253

Karin Gustafsson