This page in English

Forskarutbildningsämnet psykologi

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Psykologi är läran om "sinnet" och beteendet och omfattar alla aspekter av mänskligt varande. Disciplinen syftar till att beskriva och förstå varför vi tänker, känner och beter oss som vi gör. Således omfattar psykologin fysiologiska, kognitiva, emotionella, beteendemässiga och sociala faktorer i förhållande till miljösammanhang.

Psykologi vid Örebro universitet har tre starka forskningsmiljöer som fokuserar på utvecklingspsykologi, hälsopsykologi respektive kriminalpsykologi. Dessa miljöer utgör grunden för många aktiviteter och forskning som varierar från laboratorie-undersökningar till longitudinella studier och interventioner. Dessutom finns det forskning som omfattar ett antal andra områden som kognition, prevention och arbetspsykologi.