This page in English

Forskarutbildningsämnet rättsvetenskap

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Vid Örebro universitet anordnas utbildning på forskarnivå inom områdena allmän
rättslära, arbetsrätt, civilrätt, EU-rätt, folkrätt, allmän och speciell förvaltningsrätt,
internationell rätt, konstitutionell rätt, processrätt, rättshistoria, rättsteori, skatterätt
och straffrätt.