This page in English

Forskarutbildningsämnet rättsvetenskap

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Vid Örebro universitet anordnas utbildning på forskarnivå inom områdena allmän
rättslära, arbetsrätt, civilrätt, EU-rätt, folkrätt, allmän och speciell förvaltningsrätt,
internationell rätt, konstitutionell rätt, processrätt, rättshistoria, rättsteori, skatterätt
och straffrätt.