Utbildning på forskarnivå

Två studenter vid en bärbar dator.

Inom HS-fakulteten ges utbildning på forskarnivå för licentiat- eller doktorsexamen i genusvetenskap, humanistiska studier, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, statskunskap, psykologi, rättsvetenskap, socialt arbete och musikvetenskap.

Utbildningen organiseras inom ramen för ett doktorandprogram.

Läs mer om HS doktorandprogram