This page in English

Medarbetare vid Ekonomiavdelningen

Ekonomichef

Tina Hillding

Tjänstetitel: Ekonomichef Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Tina Hillding

E-post:

Telefon: 019 301085

Rum: A2223

Tina Hillding

Enhetsschef

Marianne Petersson

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Marianne Petersson

E-post:

Telefon: 019 303045

Rum: A2214

Marianne Petersson

Upphandling

Boris Kovacic

Tjänstetitel: Upphandlingsansvarig Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Boris Kovacic

E-post:

Telefon: 019 303015

Rum: A2201

Boris Kovacic

Kristin Lundmark

Tjänstetitel: Upphandlare Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Kristin Lundmark

E-post:

Telefon: 019 303342

Rum: A2203

Kristin Lundmark

Controllers

Katarina Fröding

Tjänstetitel: Controller Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Katarina Fröding

E-post:

Telefon: 019 301066

Rum: A2224

Katarina Fröding

Helena Öhberg

Tjänstetitel: Controller Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Helena Öhberg

E-post:

Telefon: 019 303955

Rum: A2222

Helena Öhberg

Ekonom - Externfinansiering

Inger Ljungkvist

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Inger Ljungkvist

E-post:

Telefon: 019 303014

Rum: A2208

Ekonom - Handelshögskolan

Sirje Thorslund

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Sirje Thorslund

E-post:

Telefon: 019 303058

Rum: N2010

Ekonom - Naturvetenskap och teknik

Mohammed Ahmad Barkhad

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Mohammed Ahmad Barkhad

E-post:

Telefon: 019 303570

Rum: T1104

Mohammed Ahmad Barkhad

Tomas Hammar

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Tomas Hammar

E-post:

Telefon: 019 301084

Rum: T1106

Tomas Hammar

Ekonom - Restauranghögskolan

Christina Sundqvist

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Christina Sundqvist

E-post:

Telefon: 019 302005

Rum: K2107

Christina Sundqvist

Ekonom - Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Katarina Höglund

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Katarina Höglund

E-post:

Telefon: 019 301191

Rum: A2206

Katarina Höglund

Tanja Karisik

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Tanja Karisik

E-post:

Telefon: 019 303489

Rum: F2105

Tanja Karisik

Ekonom - Juridik, psykologi & socialt arbete

Augin Acar

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Augin Acar

E-post:

Telefon: 019 303810

Rum: L2451

Augin Acar

Ida Holmblad

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Ida Holmblad

E-post:

Telefon: 019 301051

Rum: L2450

Ida Holmblad

Ekonom - Musikhögskolan

Hoa Luu

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Hoa Luu

E-post:

Telefon: 019 303221

Rum: M3103, A2219

Hoa Luu

Ekonom - Medicinska vetenskaper

Anders Eriksson

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Anders Eriksson

E-post:

Telefon: 019 303092

Rum: C1107

Anders Eriksson

Anne Salmela

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Anne Salmela

E-post:

Telefon: 019 303590

Rum: C1105

Ekonom - Hälsovetenskaper

Ida Holmblad

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Ida Holmblad

E-post:

Telefon: 019 301051

Rum: L2450

Ida Holmblad

Dalila Medanhodzic Begic

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Dalila Medanhodzic Begic

E-post:

Telefon: 019 303843

Rum: A2226

Dalila Medanhodzic Begic

Avdelningsekonomer

Liselotte Carlqvist

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Liselotte Carlqvist

E-post:

Telefon: 019 303906

Rum: A2221

Liselotte Carlqvist

Redovisningsekonomer

Liselotte Carlqvist

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Liselotte Carlqvist

E-post:

Telefon: 019 303906

Rum: A2221

Liselotte Carlqvist

Hoa Luu

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Hoa Luu

E-post:

Telefon: 019 303221

Rum: M3103, A2219

Hoa Luu

Victoria Marklund

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Victoria Marklund

E-post:

Telefon: 019 303087

Rum: A2217

Victoria Marklund

Redovisningsservice

Åsa Algulin

Tjänstetitel: Ekonomiadministratör Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Åsa Algulin

E-post:

Telefon: 019 303217

Rum: A2207

Åsa Algulin

Anette Bäckström Skarp

Tjänstetitel: Ekonomiadministratör Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Anette Bäckström Skarp

E-post:

Telefon: 019 303716

Rum: A2212

Anette Bäckström Skarp

Sara Gustafsson

Tjänstetitel: Ekonomiadministratör Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Sara Gustafsson

E-post:

Telefon: 019 301309

Rum: A2210

Sara Gustafsson

Susanne Mobjörn

Tjänstetitel: Ekonomiadministratör Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Susanne Mobjörn

E-post:

Telefon: 019 301039

Rum: A2209

Susanne Mobjörn

Jennie Ramberg

Tjänstetitel: Ekonomiadministratör Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Jennie Ramberg

E-post:

Telefon: 019 303218

Rum: A2210

Jennie Ramberg

Systemansvariga

Daniel Berndtsson

Tjänstetitel: Inköpscontroller Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Daniel Berndtsson

E-post:

Telefon: 019 303059

Rum: A2205

Daniel Berndtsson

Annmarie Öhrner

Tjänstetitel: Systemadministratör Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Annmarie Öhrner

E-post:

Telefon: 019 301362

Rum: A2226