This page in English

Mål

I linje med Örebro universitets intressen främjar Junior Faculty en god akademisk miljö för juniora forskare. Vårt mål är att ge stöd till individuell karriärutveckling hos unga forskare, underlätta informationsflödet mellan olika organisatoriska nivåer inom universitetet, och verka som en plattform för möten och tvärvetenskapliga samarbeten för juniora forskare. Junior Faculty avser särskilt att:

  • Tillvarata intressen hos juniora forskare
  • Tillhandahålla ett mentorskapsprogram
  • Ge stöd i karriärutveckling
  • Verka för internationalisering
  • Främja ökad utbildningskvalitet