This page in English

Styrelsen för Junior Faculty

Styrelsen består av fem eller sex ledamöter som väljs av medlemmar inom Junior Faculty över en tvåårig period med en representant för varje fakultet, samt ordförande och vice ordförande.

Styrelsen träffas omkring sex gånger per år och ansvarar för:

  • Att representera intressen hos juniora forskare vid Örebro universitet och National Junior Faculty
  • Verka för att sprida information mellan universitetet och medlemmar inom Junior Faculty
  • Strategiska beslut rörande Junior Faculty
  • Koordinera aktiviteter inom Junior Faculty

Du är välkommen att kontakta styrelsemedlemmarna direkt eller via This is an email address med frågor, funderingar eller idéer.

Carolin Zorell, Vice chair
Övergången från doktorsexamen till en långsiktig positionen kan vara ganska utmanande och frustrerande. Men det kan också bära många möjligheter, t ex för att bredda nätverk och erfarenheter. Det är särskilt i dessa tider där utbyte med och hjälp av andra som är eller var i liknande situationer kan vara särskilt värdefull. JF erbjuder utrymme för det. Som ordförande i JF-styrelsen kan jag aktivt arbeta med att organisera möjligheterna till utbyte, ge hjälp och företräda forskare som är tidigt i sina karriärer.

Naveed Asghar, Vice-Chair
Mångfald, internationalisering och en multikulturell forskningsmiljö tycker jag är viktigt. Junior Faculty (JF) vid Örebro universitet är en utmärkt plattform för detta. JFs multidisciplinära plattform stimulerar utbyte av erfarenheter och idéer bland unga forskare från olika discipliner. JF underlättar också informationsflöde, öppenhet och främjar socialisering. Som en del av JF-styrelsen är jag motiverad att representera forskare som är tidigt i sina karriärer och underlätta deras fortsatta karriärutveckling

Vojtech Klézl, Business, Science and EngineeringVojtech Klezl
När man disputerat är det vanligt att man byter universitet eller kanske tom. flyttar till ett annat land. Då är det lätt att man känner sig ensam. Det är här Junior Faculty kommer in – vi vill introducera dig till likasinnade människor från olika ämnen och bakgrunder och skapa en plattform där du kan dela med dig av dina erfarenheter och forskning. Som medlem i JF-styrelsen vill jag bidra till detta genom att vara del av olika aktiviteter och möjligheter att träffas och utbyta erfarenheter.

Samira Prado, Fakulteten för medicin och hälsa
Forskare i början av sin karriär möter liknande erfarenheter och utmaningar för att dela. Som medlem i JF -styrelsen kan jag arbeta med att främja unga forskares kommunikation och nätverk. Utbyte av kunskap och dela erfarenheter möjliggör byggandet av nya samarbeten och förståelse för liknande utmaningar på karriärvägen. Därför kan jag representera JF medlemmars liknande intressen för att underlätta deras karriärutveckling. 

James White, Fakulteten för humaniora och socialvetenskap
Det finns mycket byråkrati i det akademin arbetslivet. När man är i jw_1starten av sin karriär kan det vara bra att ha kontakt med de olika avdelningarna och fakulteterna på universitet. Detta kan ge stöd att förstå och navigera organisationen bättre och att etablera personliga och professionella relationer oberoende av disciplin. Juniora fakulteten stödjer personer som har tillfälliga akademiska anställningar och stärker samverkan inom universitet. Som medlem i Junior fakultetsstyrelse är mitt mål att främja och bidra till denna samverkan.