This page in English

Styrelsen för Junior Faculty

Styrelsen består av fem eller sex ledamöter som väljs av medlemmar inom Junior Faculty över en tvåårig period med en representant för varje fakultet, samt ordförande och vice ordförande.

Styrelsen träffas omkring sex gånger per år och ansvarar för:

  • Att representera intressen hos juniora forskare vid Örebro universitet och National Junior Faculty
  • Verka för att sprida information mellan universitetet och medlemmar inom Junior Faculty
  • Strategiska beslut rörande Junior Faculty
  • Koordinera aktiviteter inom Junior Faculty

Du är välkommen att kontakta styrelsemedlemmarna direkt eller via This is an email address med frågor, funderingar eller idéer.

Naveed Asghar, Chair
Mångfald, internationalisering och en multikulturell forskningsmiljö tycker jag är viktigt. Junior Faculty (JF) vid Örebro universitet är en utmärkt plattform för detta. JFs multidisciplinära plattform stimulerar utbyte av erfarenheter och idéer bland unga forskare från olika discipliner. JF underlättar också informationsflöde, öppenhet och främjar socialisering. Som en del av JF-styrelsen är jag motiverad att representera forskare som är tidigt i sina karriärer och underlätta deras fortsatta karriärutveckling

Alexander Persson, Vice chair
Det var den store Kjell Höglund som sade ”Forskaren är fri” och det samma borde gälla information och jag ser ORU-JF som en perfekt plattform för att sprida information till medlemmar och genom alla nivåer inom organisationen. Informationsflöde, kommunikation och samarbete är fundamentala byggstenar för framgångsrika verksamheter och jag vill att ORU-JF ska bidra med detta till våra medlemmar

Monika Berg, Fakulteten för humaniora och socialvetenskap
Junior Faculty utgör ett nätverk av unga forskare vid Örebro universitet, men även nationellt. Att vara en del av detta nätverk medför flera spännande möjligheter: att utbyta erfarenheter, information och idéer, att identifiera gemensamma intressen och behov och möta dessa tillsammans, samt att lära känna intressanta människor med olika disciplinär och nationell bakgrund. Dessa är möjligheter som jag värdesätter och gärna vill dela med andra.

Vojtech Klézl, Business, Science and EngineeringVojtech Klezl
När man disputerat är det vanligt att man byter universitet eller kanske tom. flyttar till ett annat land. Då är det lätt att man känner sig ensam. Det är här Junior Faculty kommer in – vi vill introducera dig till likasinnade människor från olika ämnen och bakgrunder och skapa en plattform där du kan dela med dig av dina erfarenheter och forskning. Som medlem i JF-styrelsen vill jag bidra till detta genom att vara del av olika aktiviteter och möjligheter att träffas och utbyta erfarenheter.

Tatiana Marques, Fakulteten för medicin och hälsa
Att vara ledamot i styrelsen för Junior Faculty ger den perfekta möjligheten att skapa en god social miljö för unga akademiker och att påverka utvecklandet av riktlinjer och policy inom universitet.  Med internationell erfarenhet från universitet och forskningsinstitut i fyra olika länder (Brasilien, Japan, Irland  och Sverige) så vill jag stödja utvecklandet av riktlinjer och policy som förbättrar karriärmöjligheter för unga akademiker och internationalisering på hemmaplan som bidrar till att göra Örebro universitet till en ännu mer attraktiv arbetsplats för unga akademiker.