This page in English

Arbetsgrupper och aktiviteter

De flesta aktiviteter som anordnas av JF organiseras genomförs av olika arbetsgrupper. Alla medlemmar i JF är välkomna att ingå i en arbetsgrupp eller ge förslag på en ny grupp.

Mentorskapsprogram

Denna arbetsgrupp jobbar för att lansera ett mentorskapsprogram genom vilket alla JFs medlemmar har möjlighet att tilldelas en senior mentor som kan bidra med råd och vägledning. Framtida planer innefattar att även JFs medlemmar kan agera mentorer för doktorander.

Lunchseminarier

Arbetsgruppen för lunchseminarier organiserar informella lunchträffar två gånger per termin där erfarna forskare bjuds in för att prata om sin karriärsväg och ge allmänna tips till JFs medlemmar.

Ansökningsskrivande

Arbetsgruppen för ansökningsskrivande jobbar för tillfället med att organisera workshops tillsammans med Grants Office, och fokuserar generellt på att hjälpa JFs medlemmar att förbättra sina ansökningar.

Science Pub

Arbetsgruppen för Science pub planerar tillställningar där forskare (främst JFs medlemmar) får ge en populärvetenskaplig presentation av sin forskning till allmänheten på någon trevlig pub.