Lärarutbildning vid Örebro universitet

Samverkansplattformen Örebro-ULF

Bild på träklossar i olika färger

Örebro–ULF är en plattform där skolhuvudmän i Örebro län och forskare vid Örebro universitet samverkar kring praktikutvecklande forskning. Samverkan sker inom ramen för regeringens satsning på ULF-avtal (Utbildning, Lärande, Forskning).

Syfte med Örebro-ULF

Örebro–ULF har som övergripande syfte att utveckla den vetenskapliga grund och de beprövade erfarenheter som skolan och lärarutbildningen behöver.

Örebro–ULF utgör en kollaborativ forskningsmiljö för planering, genomförande och rapportering av forskningsprojekt av relevans för skolans och förskolans verksamhetsutveckling och lärarutbildningsvetenskapliga förankring.

ULF-avtal

Regeringens satsning på praktikutvecklande forskning inom ULF-avtal syftar till att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan akademi och skola inom forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Målet är att forskningen i högre grad ska svara mot skolans behov.

Örebro–ULF utgör Örebroregionens modell för regeringens satsning på ULF-avtal. ULF-avtalet är en nationell försöksverksamhet som nu är förlängd till och med 2024.

Läs mer om regeringens satsning och ULF-avtal

Kulram med tio rader med färgade kulor

Ramprojekt inom Örebro-ULF

Här kan du läsa mer om våra ramprojekt inom Örebro-ULF. Just nu pågår projekt inom åtta olika ämnen.

kk

Aktiviteter och kalendarium

Här kan du läsa mer om våra aktiviteter inom Örebro-ULF.

ll

Samverkansparter

Här har vi samlat alla medverkande samverkansparter inom Örebro-ULF.

En man med blå skjorta skriver under ett dokument

ULF-avtal

ULF är en nationell försöksverksamhet på uppdrag av regeringen. Målet är att utveckla och pröva hållbara modeller för samverkan mellan akademi och skola.

ll

Kontakt

Läs mer om organisationen för Örebro-ULF.

Pusselbitar

Forskningssamverkan

RUC samordnar forskningssamverkan mellan Örebro universitet och regionens förskole- och skolverksamheter.