Lärarutbildning vid Örebro universitet

Publikationer

Här kan du ta del av rapporter och andra publikationer från olika praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) som har genomförts i samverkan mellan forskare på Örebro universitet och förskole- och skolverksamhet och skolhuvudmän. Många av projekten rör praktikutvecklande forskning har inom ramen för Utbildning, Lärande, Forskning (ULF).

Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi – utmaningar och möjligheter vid samverkan

Läs mer om antologin Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi – utmaningar och möjligheter vid samverkan

Kollegialt lärande för skol- och undervisningsförbättring – ett helhetsperspektiv

Läs mer om boken Kollegialt lärande för skol- och undervisningsförbättring

Det finns inga publicerade rapporter 2018

jjj

Ny antologi om praktikutvecklande forskning

Denna antologi om universitetets praktikutvecklande forskningsprojekt inom ULF-avtalet utkom 2022.