Lärarutbildning vid Örebro universitet

Samverkansparter

Ring formad av tjugo händer med gräs i mitten

Här har vi samlat alla samverkansparter inom Örebro-ULF. Webbsidan är under uppbyggnad.

Samverkansparter inom Örebro-ULF

 • Degerfors kommun – Awaz Karim, skolchef
 • Hannaskolan – Mia Wallin, rektor
 • Hällefors kommun – Tina Lanefjord, skolchef
 • Karlskoga kommun – Lena Öijen, utbildningsstrateg & vetenskapligt stöd
 • Laxå kommun – Katarina Holmsten, skolchef
 • Lekebergs kommun – Göran Thunberg, verksamhetsutvecklare 
 • Lindesbergs kommun – Thomas Lindberg, förvaltningschef 
 • Ljusnarsbergs kommun – Andreas Lundholm, skolchef 
 • Sydnärkes Utbildningsförbund – Thomas Karlsson, förbundsdirektör 
 • Örebro kommun – Katarina Arkehag, förvaltningschef förskola och skola
 • Örebro kommun – Nima Poushin, förvaltningschef för förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete