Lärarutbildning vid Örebro universitet

Samverkansparter

Ring formad av tjugo händer med gräs i mitten

Här har vi samlat alla samverkansparter inom Örebro-ULF. Webbsidan är under uppbyggnad.

Samverkansparter inom Örebro-ULF

  • Degerfors kommun – Awaz Karim, skolchef
  • Hällefors kommun – Tina Lanefjord, skolchef
  • Karlskoga kommun – Lena Öijen, utbildningsstrateg & vetenskapligt stöd
  • Laxå kommun – Katarina Holmsten, skolchef
  • Lekebergs kommun – Göran Thunberg, verksamhetsutvecklare 
  • Lindesbergs kommun – Thomas Lindberg, förvaltningschef 
  • Ljusnarsbergs kommun – Andreas Lundholm, skolchef 
  • Sydnärkes Utbildningsförbund – Thomas Karlsson, förbundsdirektör 
  • Örebro kommun – Katarina Arkehag, förvaltningschef förskola och skola
  • Örebro kommun – Nima Poushin, förvaltningschef för förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete