Lärarutbildning vid Örebro universitet

Aktiviteter och kalendarium

Vit pil åt höger på blåfärgad tegelvägg

Här kan du läsa mer om våra aktiviteter inom Örebro-ULF.

Aktiviteter våren 2023

18.1    kl 15.15 – 17.00 Seminarium för ramprojektledare, Zoom

08.2    kl 15.00 – 17.00 Skolhuvudmän, ramprojektledare, projektdeltagare från förskole- & skolprojekt. Värd K. Arkehag Örebro kommun, Nikolaigatan 10, Örebro

08. 3   kl 15.15 – 17.00 Seminarium för ramprojektledare, Zoom

26.4    kl 15.15 – 17.00 Seminarium för ramprojektledare, Zoom  

24.5    kl 15.15 – 17.00 Seminarium för skolhuvudmän, ramprojektledare (plats meddelas senare)