Lärarutbildning vid Örebro universitet

Ramprojekt inom Örebro-ULF

Kulram

Här kan du läsa mer om våra ramprojekt inom Örebro-ULF. Just nu pågår projekt inom åtta olika ämnen.

Vad är ett ramprojekt?

Ett ramprojekt är en typ av forskningsprojekt som genom flera mindre delprojekt kan besvara en större forskningsfråga. De mindre delprojekten, som ska hjälpa till att på sikt producera nya praktikrelevanta kunskaper, genomförs i samverkan med personal på förskolor och skolor.

Ett ramprojektet kan pågå under flera år och innefattar samverkan med en eller flera förskolor/skolor. Ansvarig forskare och medverkande skolpersonal bildar en forskargrupp med ett gemensamt mål och kunskapsintresse men forskaren har ett övergripande ansvarar för planering och koordinering av de lokala delprojekten.

Vanligen baseras ett delprojekt på ett lokalt utvecklingsprojekt. Resultaten kan presenteras i form av såväl traditionella vetenskapligt granskade artiklar och populärvetenskapliga artiklar som konferenspresentationer, poddar, filmer eller läromedel.