Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kontakt

Projektledare ULF Örebro universitet

Ann Öhman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ann Öhman

E-post:

Telefon: 019 303106

Rum: F3209

Ann Öhman

Koordinator

Inger Eriksson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Inger Eriksson

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1104

Inger Eriksson