This page in English

Dag Balkmar

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301281

Rum: F3256

Dag Balkmar

Om Dag Balkmar

Dag Balkmar är docent och lektor i genusvetenskap.

Balkmars avhandling On Men and Cars: An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous Relations tar avstamp i det faktum att män sedan bilismens barndom varit överrepresenterade i olycksstatistiken. Avhandlingen handlar om hur genus, särskilt maskulinitet, är sammanvävt med bilrelaterade identiteter, praktiker och risktagande i bil. I Balkmars andra publikationer har ”problemet” män i trafiken och risktagande i bil även relaterats till jämställdhet, nollvisionen(folk)hälsa samt polisens yrkesutövande genom polisbilskörning.

Balkmars nuvarande forskning fokuserar på policy och våld i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Våldsregimer. Andra forskningsintressen rör hur cyklister upplever sin vardagsmiljö i relation till mobilitet, risk, våld och trygghet i en bilnormativ omgivning.

Balkmars forskning är framförallt kvalitativt inriktad. Han har en bred metodologisk erfarenhet med tyngdpunkt på kvalitativa intervjuer, etnografiskt fältarbete samt policyanalys. Hans forskning omfattar tre områden av det genusvetenskapliga fältet: 1) intersektionalitet, policy och våld, 2), studier av män, maskuliniteter, motorkulturer, risktagande och identitetsskapande, samt 3) genus och jämställdhetsarbete i organisationer.

 

Tidigare projekt i urval

Lastbilar för alla: Utveckling av norm-kritisk innovation på Volvo, finansierat av Vinnova. Projektets resultat om hur normer kan fungera begränsande vad gäller innovationsförmåga har synliggjort vikten av att anlägga normkritiska perspektiv för att möta framtida utmaningar vad gäller arbetsmiljö,föreställda användare och innovationsprocesser.

Feministiska teorier om intersektionalitet, transversella dialoger och nya synergier, finansierat av Vetenskapsrådet.

Att utveckla normbrytande och normkritisk innovation på Volvo – ett pilotprojekt. Om framtida lastbilsdesign och dess potentiella användare. Med prof. Nina Lykke som forskningsledare. Finansierat av VINNOVA. Slutrapport finns här. (2014-2015)

Women and the Media Industries in Europe. Forskningsledare: Karen Ross, University of Liverpool. Finansierat av European Institute for Gender Equality (2012-2013)

Study on the Role of Men in Gender Equality, nationell expert. Forskningsledare: Nadja Bergmann L & R Social Research, Vienna, Austria. Finansierat av Europeiska kommissionen. (2011)

4D: Doing Driving, Doing Design. Gender, Age and Transport Practices. Forskningsledare: prof. Jeff Hearn. Finansiserat av Vinnova, Linköpings universitet och Luleå Tekniska universitet. (2007-2013)

Hegemonic masculinities and men in Sweden and South Africa: Theorising power and change. Forskningsledare: prof. Jeff Hearn. Finansieras av Vetenskapsrådet inom ramen för Swedish Research Links Programme. (2009-2012)