Designad undervisning med digitala och kreativa verktyg kopplat till lärmiljön

Projektet genomförs i samverkan med Leklustans förskola i Örebro kommun.

Designad undervisning med digitala och kreativa verktyg kopplat till lärmiljön – att gå från utforskande till att bepröva

Syftet är att undersöka hur den digitala tekniken kan bidra till en meningsskapande och kreativ undervisning i förskolan. 

Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt mellan Örebro universitet och Leklustans förskola i Örebro kommun. Projektet beviljades medel i januari 2021.

Projektledare är Karin Alnervik, Örebro universitet.

Läs mer om projektet på Pedagog Örebros webbplats

Läs mer om Karin Alnervik på Pedagog Örebro webbplats