Dokumentation från den egna undervisningen som underlag för undervisningsutveckling

Projektet genomförs i samverkan med Olaus Petriskolan i Örebro kommun.

På Olaus Petriskolan har ett verksamhetsutvecklingsprojekt påbörjats där fokus ligger på kollegiala lärprocesser. Tre lärare på skolan deltar i universitetskursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser med målet att utvecklas i sina roller som ledare för det kollegiala arbetet.

I regelbundna träffar ska grupper av lärare utveckla sin undervisning med hjälp av en modell för kollegialt lärande som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun. I samband med projektet arbetar de två forskarna Marcus Sundhäll och Karin Rudsberg tillsammans med lärarna med att, som en del av modellen för kollegialt lärande, utforska olika sätt för lärare att dokumentera och granska sin egen undervisning. Forskningens syfte är att skapa ny kunskap om olika sätt att undersöka den egna undervisningen när målet är att genom kollegialt arbete utveckla den.

Ansvariga forskare: Marcus Sundhäll och Karin Rudsberg