Från fötter till betyg – rörelseförståelse för nyanlända flickors aktiva deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa

Projektet genomförs i samverkan med Alléskolan i Hallsbergs kommun.

Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt som beviljats medel inom ULF. Projektet beviljades forskningsmedel våren 2020.

Projektledare är Marie Öhman, Örebro universitet.

Läs mer om projektet