Kollegialt lärande för att utveckla pedagogiskt ledarskap

Projektet genomförs i samverkan med Viktoriaskolan i Örebro kommun.

På Viktoriaskolan har ett verksamhetsutvecklingsprojekt påbörjats där fokus ligger på att utveckla och etablera ett sätt att arbeta med kollegiala lärprocesser. Tre lärare på skolan deltar i universitetskursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser med målet att utvecklas i sina roller som ledare för det kollegiala arbetet.

I regelbundna träffar ska grupper av lärare med utgångspunkt i en modell för kollegialt lärande (som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun) utveckla sitt ledarskap. Forskarna Erik Andersson, Marcus Sundhäll och Karin Rudsberg arbetar tillsammans med lärarna för att undersöka hur en modell för kollegialt lärande kan anpassas och etableras på en skola och vilken roll de lärare som leder en sådan process kan ha.

Ansvariga forskare: Erik Andersson, Marcus Sundhäll och Karin Rudsberg

Läs mer om projektet