Läspraktiker och samarbete mellan förskolepersonal och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska

Projektet genomförs i samverkan med Gunghästens förskola i Örebro kommun.

Syftet med projektet är att utveckla en modell för läspraktiker och samarbete med vårdnadshavare i förskolan. I projektet träffas förskolepersonal och forskare månadsvis i kollegiala samtal där de kollegiala samtalen utgår från personalens dokumentation av läspraktiker och beskrivningar av samarbetet med vårdnadshavare. Vi använder den så kallade Critical Incident Technique-metoden (CIT) för att kritiskt granska och analysera dokumentation och beskrivningar, vilket också utgör material för den modell som är tänkt att utvecklas i projektet.

Ansvarig forskare: Martina Norling

Läs mer om projektet