Samverkan om elevhälsofrågor

Projektet genomförs i samverkan med Örebro kommun.

Projektansvarig är Charlotta Pettersson i samverkan med Socionomprogrammet på Örebro universitet och med Örebro kommun.

Projektet beviljades medel 2020.