Svensklärare reflekterar: språkideologier i text och rum på högstadiet

Projektet genomförs i samverkan med Gumaeliusskolan i Örebro kommun.

Projektet beviljades medel våren 2020.

Projektledare är Daroon Yassin, Örebro universitet. 

Läs mer om projektet