Tillgänglig lärmiljö i gymnasiesärskolan

Projektet genomförs i samverkan med Tullängsgymnasiet i Örebro kommun.

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om tillgängliga lärmiljöer, genom en praktiknära ansats som tar utgångspunkt i den lokala kontexten i skolan och dess deltagare.

Projektledare är Anna Öhman, Örebro universitet.

Projektet beviljades medel i januari 2021.

Läs mer om projektet