Historia

Foto på delar av en runsten med en äng och ett träd i bakgrunden.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser historia. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar historia.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom omvårdnadsvetenskap samlat.

 • Artikelsök
  1979–. Referenser till artiklar och recensioner ur svenska dagstidningar och tidskrifter.
 • ERIC
  Databas för utbildning, pedagogik och lärande. Här finns artiklar om historiedidaktik.
 • JSTOR
  Fulltextdatabas med äldre årgångar av tidskrifter inom många olika ämnesområden, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. De senaste årgångarna är oftast inte tillgängliga.
 • Landguiden
  Faktauppgifter om alla världens länder samt information om internationella organisationer.
 • Nationell arkivdatabas (NAD)
  Adress- och arkivregister till svenska arkiv
 • Svensk medicinalhistorisk bibliografi (Medorg)
  Referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt medicinalväsen. Databasen omfattar perioden 1663–1967
 • Vitalis
  Vitterhetsakademiens biblioteks huvudkatalog. Huvudsakliga ämnesområden är: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård.

Ibland kan det vara bra att du kompletterar din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är citeringsdatabaser vilket innebär att du kan se vilka som citerat varje artikel. Web of Science är en bra databas om du vill söka på citeringar men kan också vara bra att söka i om du har en multidisciplinär frågeställning.

Deldatabaser som ingår i Libris

Tvärvetenskapliga databaser

 • SwePub
  Innehåller artiklar, konferensbidrag, böcker, bokkapitel, avhandlingar, rapporter med mera som publiceras vid svenska lärosäten.

Vetenskapliga söktjänster

 • Google Scholar
  Sökmotor som begränsar sökningen till mestadels vetenskaplig information. Ingången via databaslistan ger tillgång till våra elektroniska tidskrifter i fulltext.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera.

Böcker inköpta från och med 2011 ställs upp enligt ett siffersystem (Dewey). Böcker inom historieämnet står på hyllorna 900–990 på övre plan i huvudbiblioteket. Tryckt litteratur inköpt före 2011 inom historia hittar du i första hand på avdelning K på övre plan i huvudbiblioteket. 

Använd Libris för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

Litteratur om Örebro och Närke

Lokalhistoria om Närke finner du på hylla Ncad.

 • Teijler: Litteratur om Örebro län
  Placering: hylla REF Aanc Teijler
  Referenser till artiklar, böcker med mera.
 • Bibliografin fortsätter i Från Bergslag och Bondebygd till och med 1992.
 • Närkebiblioteket i Lyktan på plan 2 i biblioteket.  

Lokalhistoriskt material och tidningsklipp söks via Libris.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • Ebook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.

Bibliografier

Svenskt diplomatarium

Läroplaner

Avhandlingar

Avhandlingar fungerar som en god informationskälla till ett specifikt forskningsområde genom att de ofta ger en aktuell beskrivning av problemområdet och innehåller omfattande referenslistor till tidigare och relaterade arbeten.

Avhandlingar från universitet i Sverige söks enklast i databasen LIBRIS. Skriv in ett sökord och avgränsa till avhandlingar i högerspalten.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Tidskrifter i historia

Tidskriftsdatabasen UlrichsWeb ger Information om tidningar och tidskrifter. Använd till exempel databasen för att se om en viss tidskrift innehåller vetenskapligt granskade artiklar (refereed).

Dagstidningar

Uppslagsverk/referenslitteratur i historia

 • Cook: A dictionary of historical terms
  Placering: hylla K(x) REF i huvudbiblioteket
 • Encyclopedia of historians and historical writing
  Placering: hylla K REF i huvudbiblioteket
 • Hughes-Warrington: Fifty key thinkers on history
  Placering: hylla K REF och K Hughes-Warrington i huvudbiblioteket
 • Oxford Reference Online
  Välj subject- history
 • Wångmar: Att skriva stads- och kommunhistoria
  Placering: hylla K Wångmar i huvudbiblioteket
 • Wångmar: Att skriva stads- och kommunhistoria
  (e-bok)
 • Nordisk familjebok
  Digitaliserad av projekt Runeberg

Biografiska uppslagsverk

För uppgifter om personer se avd. L med underavdelningar i huvudbiblioteket.

Andra uppslagsverk

 • Nationalencyklopedin
  Innehåller hela Nationalencyklopedin (NE) i fulltext samt ordböcker på flera språk.

Riksdagsprotokoll, författningar och lagar

Samtliga riksdagshandlingar utgivna efter 1900 finns på plan 2 i huvudbiblioteket. Äldre material förvaras i magasin. Ståndsprotokoll, tänkeböcker och domböcker är placerade på avdelning Kc(u). Författningar och förordningar utgivna före 1900 förvaras i magasinet och efterfrågas i informationsdisken.

 • Sveriges riksdag
  Innehåller bland annat propositioner och betänkanden. Klicka på Dokument & lagar.

Äldre lagtexter i nya utgåvor är placerade på avdelning Oet. En bra samlingsutgåva är Svensk historisk lagbok, som står placerad på hylla Oet REF.

Se även:

Projekt Runeberg

Statens offentliga utredningar på webben

Statens offentliga utredningar är sökbara i Libris. Via Linköping universitet kan du söka på innehållet i utredningarna, det vill säga inte bara på titel och nummer. 

 • Europeana
  Digitaliserade böcker, målningar, fotografier, föremål, tidningar, arkivhandlingar, film och ljud.
 • Gender and Work
  Innehåller kortare eller längre utdrag ur olika historiska källor (1550–1800). Alla har det gemensamt att de innehåller konkreta beskrivningar av vad människor gjort för sin försörjning.
 • Kvinnohistoriska portaler
  Portaler kring teman – rösträtt, utbildning, arbete, fred, 1970-talets kvinnorörelse och äldre kvinnotidskrifter.
 • Lantmäteriets historiska kartor
  Det är gratis att titta på kartorna, men du behöver ladda ner bildvisningsprogrammet DjVu.
 • Medicinhistoriska databasen
  Den medicinalhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 åren.
 • Projekt Runeberg
  Ett urval äldre scannade svenska böcker och tidskrifter.
 • Stockholmskällan
  Databas med nästan 30 000 fotografier, kartor, trycksaker, böcker, ritningar, filmer, texter, ljudfiler, föremål, konstverk och litteraturtips med anknytning till Stockholm. Här finns lektionsförslag med konkreta tips på hur du kan använda Stockholmskällan i undervisningen.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för historia:

Åsa Arvidsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Åsa Arvidsson

E-post: YXNhLmFydmlkc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson