Lärarutbildning vid Örebro universitet

Avslutade ULF-projekt

Under åren 2019-2021 har 21 ULF-finansierade praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt genomförts i samverkan med skolhuvudmän i Örebro län samt skolhuvudmän i samt Arboga och Köping . Projekten omfattar förskola, grundskola och vuxenutbildning.

Grund- och gymnasieskola