Lärarutbildning vid Örebro universitet

Dans för, av och med yngre barn

Projektet genomfördes i samverkan med Mariebergs förskola i Örebro kommun.

Dans för, av och med yngre barn. Utvecklandet av en modell för jämställd dansundervisning för 1-3-åringar i förskolan som innefattade användandet av digitala verktyg.

Projektet beviljades medel 2020.

Projektledare var Sara Frödén, Universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet.

Läs mer om projektet på Pedagog Örebros webbplats