Lärarutbildning vid Örebro universitet

Designad undervisning med digitala och kreativa verktyg kopplat till lärmiljön

Projektet genomfördes i samverkan med Leklustans förskola i Örebro kommun.

Designad undervisning med digitala och kreativa verktyg kopplat till lärmiljön – att gå från utforskande till att bepröva

Syftet var att undersöka hur den digitala tekniken kunde bidra till en meningsskapande och kreativ undervisning i förskolan. 

Projektet var en fortsättning på ett tidigare projekt mellan Örebro universitet och Leklustans förskola i Örebro kommun. Projektet beviljades medel i januari 2021.

Projektledare var Karin Alnervik, Universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. 

Läs mer om projektet på Pedagog Örebros webbplats

Läs mer om Karin Alnervik på Pedagog Örebro webbplats