Lärarutbildning vid Örebro universitet

Läspraktiker och samarbete mellan förskolepersonal och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska

Projektet genomfördes i samverkan med Gunghästens förskola i Örebro kommun.

Syftet med projektet var att utveckla en modell för läspraktiker och samarbete med vårdnadshavare i förskolan. I projektet träffades förskolepersonal och forskare månadsvis i kollegiala samtal där de kollegiala samtalen utgick från personalens dokumentation av läspraktiker och beskrivningar av samarbetet med vårdnadshavare. Vi använde den så kallade Critical Incident Technique-metoden (CIT) för att kritiskt granska och analysera dokumentation och beskrivningar, vilket också utgjorde material för den modell som var tänkt att utvecklas i projektet.

Ansvarig forskare: Martina Norling, Universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet.

Läs mer om projektet