Lärarutbildning vid Örebro universitet

Samverkan om elevhälsofrågor

Projektet genomfördes i samverkan med Örebro kommun.

Projektansvarig var Charlotta Pettersson, Universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet  i samverkan med Socionomprogrammet på Örebro universitet och med Örebro kommun.

Projektet beviljades medel 2020.