Lärarutbildning vid Örebro universitet

Det globala klassrummet

Hand som håller i en jordglob med utsikt över berg i bakgrunden

Örebro universitet erbjuder på uppdrag av Skolverket kurs inom ramen för Det globala klassrummet. Det globala klassrummet är en kurs för alla anställda lärare, oavsett undervisningsämne. Denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk ger dig som lärare möjlighet till fortbildning med målet att stärka all din undervisning där du möter flerspråkiga och nyanlända elever.

För vem

Lärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är kursen öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet. 

Huvudmannen (kommunen eller skolans styrelse) kan anordna kursen lokalt så att flera lärare i organisationen kan delta tillsammans. Kursen anordnas på uppdrag av Skolverket av Örebro universitet som kan förlägga kursen till huvudmannens lokaler. Innehållet i kursen är fastslaget genom universitetets uppdrag men kan anpassas till de lokala behoven.

Läs mer om Det globala klassrummet på Skolverkets hemsida.

Kontakta ett Örebro universitet för att diskutera möjliga upplägg och hur ni kan gå till väga.

Kontakt

Skolverket

För frågor om antagning kontakta Skolverket:
Telefon: 08-527 332 00 (växel)
Webbplats: www.skolverket.se 

Örebro universitet

RUC - regionalt utvecklingscentrum
RUC.lararprogram@oru.se