Lärarutbildning vid Örebro universitet

Det globala klassrummet

Person som håller i en jordglob

Örebro universitet erbjuder på uppdrag av Skolverket kurs inom ramen för Det globala klassrummet. Det globala klassrummet är en kurs för alla anställda lärare, oavsett undervisningsämne. Denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk ger dig som lärare möjlighet till fortbildning med målet att stärka all din undervisning där du möter flerspråkiga och nyanlända elever.

För vem

Lärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är kursen öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet. 

Läs mer om Det globala klassrummet på Skolverkets webbsida.

Anmälan

Anmälan för höstterminen 2020 är stängd.

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i årskurs 1-6, 7,5 hp

Blanketter

OBSERVERA! För att din ansökan ska behandlas måste din arbetsgivare godkänna ditt deltagande genom att fylla i blanketten Huvudmannens godkännande. 

Kontakt

Skolverket

För frågor om antagning kontakta Skolverket:
Telefon: 08-527 332 00 (växel)
Webbplats: www.skolverket.se 

Örebro universitet

Kontaktperson Det globala klassrummet
Anneli Jöesaar
This is an email address 
Telefon: 019- 30 32 30