Lärarutbildning vid Örebro universitet

Lärarlyftet

Studenter som studerar

Örebro universitet erbjuder på uppdrag av Skolverket kurser inom ramen för Lärarlyftet. Kurserna riktar sig till verksamma lärare. Genom Lärarlyftet kan du läsa in det som behövs för att få den utökade behörigheten som du behöver i din legitimation.

Villkor för deltagande

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du ha en behörighetsgivande lärarexamen, vara anställd av en kommun eller fristående skola, samt ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande.

Målgrupper 

Lärare i åk 1-3

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig.

Lärare i åk 4-6

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Lärare i åk 7–9

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets hemsida


Lärarlyftet hösten 2020

Följande kurser erbjuds under höstterminen 2020 på Örebro universitet. Kurserna ges på halvfart. 


Anmälan

Du anmäler du dig till Lärarlyftets kurser via antagning.se

Anmälningstiden för höstterminen 2020 har gått ut.
Möjligheterna att ansöka till höstterminen 2021 öppnar våren 2021.


Blanketter

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten "Huvudmannens godkännande". Denna ska bifogas din anmälan. 

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet HT20

Huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet HT20


Validering inom Lärarlyftet

Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering av tidigare kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens lärandemål. Mer information om validering skickas ut i samband med antagningsbeskedet.


Det globala klassrummet

Örebro universitet har även möjlighet att ge kursen Det globala klassrummet vilken ges inom Skolverkets Nationella skolutvecklingsprogram: Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Det globala klassrummet är en kurs för alla anställda lärare, oavsett undervisningsämne. Denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk ger dig som lärare möjlighet till fortbildning med målet att stärka all din undervisning där du möter flerspråkiga och nyanlända elever.

Kontakt

Skolverket

För frågor om antagning kontakta Skolverket: 
Telefon: 08-527 332 00 (växel)
Webbplats: www.skolverket.se 

Örebro universitet

Kontaktperson Lärarlyftet
Anneli Jöesaar
This is an email address 
Telefon: 019-30 32 30

Studievägledning
Katarina Enberg
Telefon: 019-30 30 00
Telefontid: måndagar och torsdagar kl 10.00-12.00
This is an email address