Lärarutbildning vid Örebro universitet

Lärarlyftet

Örebro universitet erbjuder på uppdrag av Skolverket kurser inom ramen för Lärarlyftet. Lärarlyftet är till för dig som lärare eller fritidspedagog som idag inte har behörighet för de ämnen som du undervisar i. Genom Lärarlyftet kan du läsa in det som behövs för att få den utökade behörigheten som du behöver i din legitimation.

Villkor för deltagande

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du ha en behörighetsgivande lärarexamen, vara anställd av en kommun eller fristående skola, samt ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande. Dessutom ska du redan undervisa i ett ämne som du saknar behörighet för. 

Målgrupper 

Fritidspedagoger eller motsvarande
Du som har fritidspedagogexamen eller motsvarande som enbart är inriktad mot fritidshem eller enbart mot fritidshem och förskola, och som saknar behörighet att undervisa i ämnet i grundskolans åk 1-6. 

Lärare som undervisar i åk 1-3
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig. 

Lärare som undervisar i åk 4-6
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne utan att vara ämnesbehörig. 

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets hemsida


Ansöka till Lärarlyftet inför hösten 2019

Följande kurser finns att söka till höstterminen 2019 på Örebro universitet. Kurserna läses på heltid under höstterminen 2019. För mer information om kurserna, klicka på respektive länk. 

Idrott och hälsa för fritidspedagoger, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 

Idrott och hälsa för lärare 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet.

Idrott och hälsa för lärare 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 

Anmälan

Du anmäler dig till Lärarlyftets kurser via antagning.se. Kurserna är öppna för sen anmälan.

Blanketter

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten "Huvudmannens godkännande". Denna ska bifogas din anmälan. 

Fritidspedagoger inom Lärarlyftet

Lärare inom Lärarlyftet 

Validering inom Lärarlyftet
Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering av tidigare kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens lärandemål. Mer information om validering skickas ut i samband med antagningsbeskedet.

Kontakt

Skolverket

För frågor om antagning kontakta Skolverket: 
Telefon: 08-527 332 00 (växel)
Webbplats: www.skolverket.se 

Örebro universitet

Kontaktperson Lärarlyftet
Urban Haglind 
This is an email address 
Telefon: 019-30 30 43

Studievägledning
Susanne Sundquist, Madeleine Holsmyr
This is an email address