Lärarutbildning vid Örebro universitet

Lärarlyftet

Lärare hjälper elever vid datorer i ett klassrum

Örebro universitet erbjuder på uppdrag av Skolverket kurser inom ramen för Lärarlyftet. Kurserna riktar sig till verksamma lärare. Genom Lärarlyftet kan du läsa in det som behövs för att få den utökade behörigheten som du behöver i din legitimation.

Villkor för deltagande

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du:

  • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
  • vara anställd som lärare inom skolväsendet förutom i förskolan och fritidshemmet, av staten, en kommun eller enskild huvudman och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande.

Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.

Målgrupper 

Kurser med inriktning åk 1-3

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 

Kurser med inriktning årskurs 4-6

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Kurser med inriktning årskurs 7-9

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets hemsida


Lärarlyftet hösten 2024

Örebro universitet erbjuder följande kurser med start höstterminen 2024:


Anmälan

Du anmäler du dig till Lärarlyftets kurser via antagning.se

Anmälan för höstterminen 2024 är öppen 15 mars - 15 april 2024.


Blanketter

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten "Huvudmannens godkännande". Denna ska bifogas din anmälan.

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet HT24 

Huvudmannens godkännandeblankett Waldorf Lärarlyftet HT24


Validering inom Lärarlyftet

Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering av tidigare kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens lärandemål. Mer information om validering skickas ut i samband med antagningsbeskedet.

Läs på Skolverkets hemsida om validering inom lärarlyftet.


Det globala klassrummet

Örebro universitet har även möjlighet att ge kursen Det globala klassrummet vilken ges inom Skolverkets Nationella skolutvecklingsprogram: Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Det globala klassrummet är en kurs för alla anställda lärare, oavsett undervisningsämne. Denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk ger dig som lärare möjlighet till fortbildning med målet att stärka all din undervisning där du möter flerspråkiga och nyanlända elever.

Läs mer om Det globala klassrummet här.


 

Kontakt

Skolverket

För frågor om antagning kontakta Skolverket: 
Telefon: 08-527 332 00 (växel)
Webbplats: www.skolverket.se 

Örebro universitet

RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address 

Studievägledning
Katarina Enberg
Telefon: 019-30 30 00
Telefontid: måndagar och torsdagar kl 10.00-12.00
This is an email address