Lärarutbildning vid Örebro universitet

Dina personuppgifter som lärarstudent

Lärarutbildningen vid Örebro universitet använder ett systemstöd för arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta innebär att  en students personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer är synliga för studentens VFU-plats. Dessa personuppgifter får endast användas för kommunikation mellan VFU-platsen och studenten och bör inte spridas vidare till tredje part. Personuppgifterna ska av VFU-platsen hanteras på ett sätt som skyddar mot obehörig åtkomst.

Inloggningen i systemet är personlig och lösenord får inte spridas eller användas av flera personer.

För mer information om behandling av personuppgifter vid Örebro universitet klicka här.