Lärarutbildning vid Örebro universitet

Snabbspår för lärare och förskollärare

Fem personer står tillsammans och tittar åt sidan

Örebro universitet och Arbetsförmedlingen erbjuder utbildningen "Att arbeta i svensk skola och förskola", en introduktion till svenska skolans och förskolans uppdrag. Utbildningen vänder sig till arabiskttalande lärare och förskollärare med lärarutbildning från ett land utanför EU.

  • Utbildningen sker på distans via Zoom.
  • Utbildningens start och avslut är fysiskt på plats på Örebro universitet.
  • Utbildningen innebär heltidsstudier (40 timmar/vecka).
  • Utbildningen ger INTE högskolepoäng eller lärarlegitimation. 

Nästa utbildning startar 8 maj 2023. Ansökan öppnar 13 februari 2023. 

Kursomgång 14

Ansökningsperiod: 13 - 28 februari 2023

Kursperiod: 8 maj - 20 december 2023

Kursomgång 13

Kursperiod: 28 november 2022 - 5 juni 2023

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under 26 veckor och sker på distans, men vid start och avslutning träffas alla deltagare och lärare på Örebro universitet. Arbetsförmedlingen betalar för resa och hotell för deltagarna.

Studierna sker på heltid det vill säga 40 timmar/vecka. 

Måndagar och tisdagar sker teoretiska studier online via verktyget Zoom. Övriga dagar läser deltagarna svenska och gör praktik i sin hemkommun. De veckor som deltagarna inte har praktik, fylls i stället med teoretiska distansstudier. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger kunskap om styrning av svensk skola och förskola, utbildningssystem, barns och elevers lärande, värdegrundsfrågor och pedagogiskt ledarskap.

Alla deltagare kommer att delta i arbetsplatsförlagt lärande, APL (praktik) i en förskola eller skola i sin hemkommun. Universitetet ordnar med en praktikplats. Deltagarna läser också svenska i sin hemkommun en dag i veckan.

Alla deltagare erbjuds också att få studievägledning både i grupp och enskilt med studievägledare på universitetet, för att få kännedom om vägar mot en svensk lärarlegitimation.

Man är behörig att söka utbildningen om man:

  • är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • har en utländsk förskollärarexamen eller lärarexamen eller en kandidatexamen inom ett undervisningsämne i svensk skola.
  • har ett examensbevis på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
  • är arabisktalande i tal och skrift.
  • kan kommunicera på svenska.
  • uppvisar ambition att arbeta i svenska skola/förskola.

Om det är fler behöriga sökande än platser kommer de med högst nivå av svenska att prioriteras.

När ansökningsperiod börjar kommer information och länk till ansökan publiceras synligt på denna sida.

Önskar du får information om när nästa ansökningsperiod startar, skicka ett mejl till This is an email address.

E-post: This is an email address

Telefon: 019-30 30 00 (växeln)

Marie Holm, samordnare

Malin Kronqvist-Håård, kursansvarig

Tafida Malek Hassan, kurslärare

Layla Abou Tacca, kurslärare

Anna Johnsson, administratör, direkt 019-301242